Teatr Studio

Nasi Klienci
0.01
PLN
Teatr Studio
out_of_stock
Dostępność:
brak towaru
Kod produktu:

8

Producent:
-
Cena: 0,01 zł
Cena netto: 0,01 zł

Teatr STUDIO powstał w lutym 1972 z ini­cja­tywy Józefa Szajny. Kilka mie­sięcy wcze­śniej reży­ser objął dyrek­cję miesz­czą­cego się w Pałacu Kul­tury i Nauki w War­sza­wie Teatru Kla­sycz­nego, który prze­kształ­cił w Teatr STUDIO. Rów­no­cze­śnie zało­żył Gale­rię Sztuki STUDIO, która stała się miej­scem gro­ma­dze­nia i eks­po­zy­cji dzieł sztuki współczesnej.


Nasze meble brały udział w spektaklach Teatru Studio. 

szt.
Sklep internetowy Shoper.pl