Odstąpienie od umowy

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta
Nazwa i adres przedsiębiorcy
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ….…. zawartej dnia …………………………….. dotyczącej zakupu towaru ………………………………………….……

…………………..………….

Podpis konsumenta

Sklep internetowy Shoper.pl